1.Ποιους αφορά; 

Αφορά υφιστάμενες αλλά και νέες επιχείρήσεις 

Αφορά Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης. (εδώ να βάλουμε σύνδεσμο στισ σελίδες pdf) 

2.Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος;

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν, αφορούν: ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0, αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού, σχεδιασμό και παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους, διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων,  μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών. 

3.Ποιος είναι ο προϋπολογισμός των έργων;  

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός: €73.227.620,00 

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 250.000 € έως 6.000.000 € 

4.Ποιες είναι οι επιδοτούμενες δαπάνες?; 

 Κατηγορία Δαπάνης Επιλέξιμες Ενέργειες 
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 1.1 Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης 
Μηχανήματα – Εξοπλισμός 2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό) 3.1 Κτιριακές Υποδομές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού 4.1 Εργαστηριακός Εξοπλισμός 
Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής 5.1 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ 
Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετώ για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις του Industry 4.0 6.1 Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρημιατικότητας και της εξψωστρέφειας 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εργατικού Δυναμικού (Upskilling & Reskilling) 7.1 Εκπαίδευση Προσωπικού άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο 

5.Πότε είναι η περίοδος υποβολών; 

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 06/12/2022 
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 31/01/2023 


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *