Ψηφιοποίηση

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης…

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και…

Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας

1.Ποιους αφορά;   Επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών βάσει των επιλέξιμων ΚΑΔ της Δράσης, ανεξάρτητα από τη νομική…

Εξοικονομώ επιχειρώ 

1.Ποιους αφορά;   Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,   Επιλέξιμες για τη Δράση είναι όλες…

Ανάπτυξη Ψηφιακών προϊόντων και Υπηρεσιών 

1.Ποιους αφορά;   Αφορά εταιρίες με Οικονομική δραστηριότητα στους κλάδους πληροφορικής (ΚΑΔ 58, 61,62,63*)  Ενεργή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης…

Έξυπνη Μεταποίηση 

1.Ποιους αφορά;  Αφορά υφιστάμενες αλλά και νέες επιχείρήσεις  Αφορά Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ…

Portfolio item with intro with sidebar

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras iaculis diam varius diam ultricies lacini.

Portfolio item with intro with sidebar

Lorem ipsum dolor Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras iaculis diam varius diam ultricies lacini.